Polskie Towarzystwo Nowoczesnej Edukacji Psychologicznej i Biznesowej

Stowarzyszenie PTNEPiB

Kim jesteśmy?


Polskie Towarzystwo Nowoczesnej Edukacji Psychologicznej i Biznesowej (PTNEPiB) jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania idei Sportu Pozytywnego oraz psychologii wykonania i sportu. Przyczynia się do upowszechniania, rozwoju oraz poprawy efektywności działania z zachowaniem dobrostanu psychicznego uczestników uprawiających sport i działających w obszarach sportu, oraz środowisk związanych z osiągnięciami m.in. środowisk twórczych i świata biznesu.

Nasze cele

Wszechstronne propagowanie metod i technik zgodnych z psychologią sportu i nadawanie certyfikatów superwizora, psychologa sportu oraz trenera mentalnego

Nadawanie certyfikacji dla osób związanych ze sportem zgłaszających się do Stowarzyszenia w modelu i7W

Nadawanie certyfikacji stowarzyszenia opartych o działania statutowe i związanych z jego misją

Nadawanie certyfikacji i rekomendacji stowarzyszenia studiom podyplomowym, organizacjom oraz innym działaniom edukacyjno-oświatowym

Prowadzenie studiów podyplomowych z zakresu edukacji w psychologii sportu

Współpraca i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz korzystanie z doświadczeń  specjalistów w dziedzinie psychologii sportu,  psychologii

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się psychologią sportu oraz innymi nurtami związanymi z  psychologią

Promowanie psychologii sportu w nurcie sportu pozytywnego

Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej z zakresu wybranych praktyk trenerskich i konsultingowych

Prowadzenie badań naukowych mających na celu analizę skuteczności treningu mentalnego oraz psychologii sportu

Realizowanie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie psychologii sportu oraz innych dyscyplin psychologii.

Wspieranie zawodników, trenerów, rodziców, osób związanych ze sportem zgłaszających się do Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Stowarzyszenia

Aleksandra Pogorzelska

Członek Zarządu

Wojciech Pogorzelski

Członek Zarządu

Urszula Kinga Panufnik

Napisz do nas